Struktura własnościowa, majątek

 

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki nie posiadająca osobowości prawnej.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rybczyńska Beata
(2018-03-10 18:39:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Rybczyńska Beata
(2020-11-23 15:34:46)