Samorząd Uczniowski

Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty z oraz Statut Szkoły

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie szkoły funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza 188 uczniów.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rybczyńska
(2018-03-10 19:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rybczyńska
(2020-11-23 15:37:30)