Samorząd Uczniowski

Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty z oraz Statut Szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie szkoły funkcjonuje 10 oddziałów, do których uczęszcza 209 uczniów.

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rybczyńska
(2018-03-10 19:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rybczyńska
(2018-03-10 19:07:02)