Budżet

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy, w tym ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rybczyńska
(2018-03-10 18:46:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rybczyńska
(2020-11-23 15:35:09)