Struktura własnościowa, majątek

Struktura własnościowa Szkoły

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki nie posiadająca osobowości prawnej.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rybczyńska
(2018-03-10 18:39:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rybczyńska
(2020-05-12 18:09:55)