☰ Menu
Szkoła Podstawowa w Bełdowie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,

że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest  Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego z siedzibą Bełdów 37 , 95-070 Aleksandrów Łódzki  zwanym dalej Placówką.

Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku

wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy,  wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego 

na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach: 

 

Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki 

Witrynach w siedzibie Placówki 

Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC. 

 

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki,

a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. 

Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów  zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. 

Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.   

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko. 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rybczyńska Beata
(2021-03-23 22:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rybczyńska Beata
(2021-03-23 22:57:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26111